Gmina Stanisławów

Treść strony

„Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie”

  • Informacja  o dofinansowaniu