Gmina Stanisławów

Treść strony

Informacja o rozpoczęciu realizacji grantu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

            Wójt Gminy Stanisławów uprzejmie informuje, iż w związku z powierzeniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego została zawarta umowa nr 72/OKI/2018, pomiędzy Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Kingę Jakubowską – Prezes Fundacji a Gminą Stanisławów, reprezentowaną przez Kingę Sosińską – Wójt Gminy Stanisławów, na zadanie:

 

 „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

            Przedmiotem umowy jest udzielenie od „Operatora” dofinansowania na realizację projektu. Całkowita kwota dofinansowania to 67.200,00 zł dla Gminy Stanisławów.

            Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie na stronie Gminy Stanisławów.

  • autor: Renata Urbanek, data: 2019-04-19

Rekrutacja do projektu grantowego pt. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. ”

Trwa rekrutacja uczestników do projektu grantowego pt. „Ja w Internecie.” Jest to program bezpłatnych szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu mogły korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym oraz prywatnym.

W ramach realizacji Projektu organizowane są szkolenia z następujących modułów tematycznych:

  • Rodzic w Internecie 
  • Moje finanse i transakcje w sieci 
  • Działam w sieciach społecznościowych 
  • Tworzę własną stronę internetową/blog
  • Mój biznes w sieci 
  • Rolnik w sieci 

Szczegółowo o szkoleniach można przeczytać w załączniku: Opis modułów tematycznych

Terminy i miejsce szkoleń

Planowany termin realizacji szkoleń: kwiecień 2019 – czerwiec 2019.

Jedno szkolenie trwa 12 godzin zegarowych, a odbywać się będzie w formie czterogodzinnych spotkań - 3 dni po 4 godziny zegarowe (wtorek- czwartek) 
lub sześciogodzinnych spotkań - 2 dni po 6 godzin zegarowych (sobota-niedziela)

Miejsca spotkań - Zespół Szkolny w Stanisławowie, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku, Zespół Szkolny w Ładzyniu, remiza OSP w Rządzy, świetlica wiejska w Cisówce,  świetlica wiejska w Szymankowszczyźnie, sala Stowarzyszenia „Nasza Wólka” w Wólce Czarnińskiej

Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Dla kogo?

W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby powyżej 18 roku życia z terenu województwa mazowieckiego, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy catering i materiały edukacyjne.

Warunki naboru

Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie w trybie otwartym i ciągłym w okresie 
od kwietnia 2019 r., aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednego modułu szkoleniowego.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy czytelnie wypełnić i podpisać FORMULARZ REKRUTACYJNY. 

Zgłoszenia są przyjmowane osobiście w Biurze Projektu: ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój 30 (1 piętro) lub za pośrednictwem poczty.

Po sporządzeniu wstępnej listy, skontaktujemy się z Państwem celem dopełnienia formalności i ostatecznej kwalifikacji do projektu.

« wstecz