Gmina Stanisławów

Treść strony

Informacja o rozpoczęciu realizacji grantu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

            Wójt Gminy Stanisławów uprzejmie informuje, iż w związku z powierzeniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego została zawarta umowa nr 72/OKI/2018, pomiędzy Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Kingę Jakubowską – Prezes Fundacji a Gminą Stanisławów, reprezentowaną przez Kingę Sosińską – Wójt Gminy Stanisławów, na zadanie:

 

 „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

            Przedmiotem umowy jest udzielenie od „Operatora” dofinansowania na realizację projektu. Całkowita kwota dofinansowania to 67.200,00 zł dla Gminy Stanisławów.

            Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie na stronie Gminy Stanisławów.

  • autor: Renata Urbanek, data: 2019-04-19

Rekrutacja do projektu grantowego pt. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. ”

Trwa rekrutacja uczestników do projektu grantowego pt. „Ja w Internecie.” Jest to program bezpłatnych szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu mogły korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym oraz prywatnym.