Gmina Stanisławów

Treść strony

I N F O R M A C J A O D O F I N A N S O W A N I U

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Gmina Stanisławów” zrealizowane w 2018 roku, zostało wykonane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Na realizację zadania Gmina Stanisławów otrzymała dofinansowanie w kwocie 341 988,00 zł co stanowi 69% całkowitej wartości zrealizowanej inwestycji.

drukuj (I N F O R M A C J A O D O F I N A N S O W A N I U)