Gmina Stanisławów

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 20 /2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 marca 2019 r.

w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. 

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 20 /2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 marca 2019 r.)

  • autor: Tomasz Zdanowicz, data: 2019-03-25

« wstecz