Gmina Stanisławów

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Stanisławów w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2019 r.)

« wstecz