Gmina Stanisławów

Treść strony

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie ogloszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.)

« wstecz