Gmina Stanisławów

Treść strony

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2019 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.

drukuj (Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 stycznia 2019 r.)

« wstecz