Gmina Stanisławów

Treść strony

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidow Koło nr 10 w Stanisławowie

Oferta na działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

drukuj (Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidow Koło nr 10 w Stanisławowie)

« wstecz