Gmina Stanisławów

Treść strony

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

drukuj (Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2018 r.)

« wstecz