Gmina Stanisławów

Treść strony

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

komentarze (0) (Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 lipca 2018 r.)

« wstecz