Gmina Stanisławów

Treść strony

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

drukuj (Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 czerwca 2018 r.)

  • autor: Adam Sulewski, data: 2018-06-14

« wstecz