Gmina Stanisławów

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 maja 2018 r.)

  • autor: Adam Sulewski, data: 2018-05-17

« wstecz