Gmina Stanisławów

Treść strony

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

drukuj (Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2018 r.)

  • autor: Adam Sulewski, data: 2018-03-30

« wstecz