Gmina Stanisławów

Treść strony

Andrzejki Stowarzyszenia "Nasza Wólka"

Projekt programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Konsultacje programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Wycieczka Koła Emerytów ze Stanisławowa do Łowicza i Żelazowej Woli

Koło Emeryt ów w Stanisławowie zaprasza na wycieczkę do Żelazowej Woli i Łowicza w dniu 12 października 2019 r. Informacje i zapisy do 15 września 2019 r. :  p.  Halina Czapska, tel. 505 221 747 oraz p. Elżbieta Król tel. 606 679 970.

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłoszonego Zarządzeniem nr 20/2019 Wójta Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 20 /2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3.

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez KGW Szymankowszczyzna

drukuj (Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez KGW Szymankowszczyzna)

  • autor: Tomasz Zdanowicz, data: 2019-02-27

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2019 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie ogloszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidow Koło nr 10 w Stanisławowie

Oferta na działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

Wyjazd do teatru "Komedia" w Warszawie na spektakl "Trema"

Koło Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Stanisławowie organizuje wyjazd na spektakl pt. "Trema" w teatrze "Komedia" w Warszawie w dniu 21 października 2018 r.

Zapisy do 2 października 2018 r. u pani Elżbiety Król, telefon 606679970. Bilet i przejazd 100 złotych.

Oferta Uczniowsko-Parafialno-Ludowego Klubu Sportowego "Tęcza" Stanisławów z dnia 31 lipca 2018 r.

Uwagi do oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32 (na piśmie) lub mailem na adres: urzad.gminy@stanislawow.pl do 10 sierpnia 2018 r. włącznie.

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

komentarze (0) (Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 lipca 2018 r.)

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 32/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Organizacje pozarządowe na terenie gminy Stanisławów

Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie "Nasza Chata"

Prezes: Teresa Michalak

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Pustelniku

Prezes: Czesława Kaim

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Borku Czarnińskim

Prezes: Bogusława Malesa

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Szymankowszczyźnie

Prezes: Ewa Bartnicka

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ładzyniu

Prezes: Sylwia Wąsowska

 

Polski Związek Emerytów,

Rencistów i Inwalidów,

Koło Nr 10 w Stanisławowie

Prezes: Elżbieta Król,

Skarbnik: Halina Czapska

 

Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne

Stanisławów, ul. Szkolna 4

Prezes: Bogdan Kuć
Wiceprezes: Zbigniew Orych
Skarbnik: Sylwester Bąkowski
Sekretarz: Tomasz Zdanowicz

Strona Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego

 

Stowarzyszenie Wspierania Oświaty w Stanisławowie

Stanisławów, ul. Szkolna 4

Prezes: Jolanta Trębicka

Zastępca Prezesa: Konstanty Witkowski

 

Jeździecki Klub Sportowy "Sokóle"

Sokóle 44

Prezes: Waldemar Zientek

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej

Stanisławów, Rynek 30

Prezes: Jadwiga Krajewska-Witczak

Wiceprezes: Teresa Michalak

 

Uczniowsko - Parafialno - Ludowy Klub Sportowy

STANISŁAWÓW

Stanisławów, ul. Szkolna 4

Prezes: Urszula Pacyga-Glanowska
 Nieoficjalna strona klubu

 

Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka

Pustelnik, ul. Szkolna 16

Prezes: Agnieszka Bąkowska

Wiceprezes: Agnieszka Wieczorek

Skarbnik: Justyna Piwek

Strona Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie "Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy w Stanisławowie"

Stanisławów, ul. Młynarska 19

Prezes: Stanisław Kacprzyk

Wiceprezes: Andrzej Orych

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stanisławowskiej

Wólka Czarnińska 5

Prezes: Danuta Grzywanowska

Wiceprezes: Andrzej Kowalczyk

 

Towarzystwo Rozwoju Pustelnika i Okolic

Pustelnik, ul. Słoneczna 4

Prezes: Jerzy Popławski

 

Stowarzyszenie Obywatelskie "Svoboda"

Stanisławów, ul. Szkolna 21

Przewodniczący Zarządu: Dariusz Kraszewski

Sekretarz Zarządu: Zbigniew Jaros

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rządza

Rządza 64

Prezes Zarządu: Katarzyna Michalak
Wiceprezes: Edyta Świderska
Skarbnik: Martyna Janczak

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CISÓWKI

Cisówka 28A

Prezes: Janina Weselińska

Sekretarz: Marta Kielczyk

Skarbnik: Magda Bąkowska

 

STOWARZYSZENIE "NASZA WÓLKA"

Wólka Czarnińska 6A

Prezes: Anita Abramowska - Owsianko

Wiceprezes: Barbara Janus

 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych

 

 

Anonimowi Alkoholicy grupa "Ocaleni"

  Zbierają się co niedziela o 17.00 w świetlicy szkolnej w Stanisławowie,

 

Społeczny Komitet Wspierania Rozwoju Stanisławowa

dawniej SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY GIMNAZJUM W STANISŁAWOWIE

Stanisławów, ul. Szkolna 4

Prezes: Stanisław Stefan Sasim

Wiceprezes: Andrzej Orych

 

 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PUSTELNIKU

Pustelnik, ul. Warszawska 38

Prezes: Jacek Jastrzębski

Naczelnik: Krzysztof Szczepański

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STANISŁAWOWIE

Stanisławów, ul. Szkolna 10

Prezes: Stanisław Szczepański

Naczelnik:  Konrad Zdanowicz

 

 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZARNEJ

Czarna 4

Prezes: Bogdan Ryszawa

Naczelnik: Henryk Siwak

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RZĄDZY

Rządza

Prezes: Jacek Michalak

Naczelnik: Krzysztof Wojdyna

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBOMINIE

Lubomin 16

Prezes: Wiesław Jurek

Naczelnik: Piotr Mróz

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁADZYNIU

Ładzyń, ul. Stanisławowska 12

Prezes: Artur Borowski

Naczelnik: Michał Jurek

 

FUNDACJA TAK DLA SPORTU

Ołdakowizna 4

Prezes: Sławomir Jerzy Krupiński

 

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI GOŹDZIÓWKA

 Goździówka 1

Prezes: Robert Rurka

Wiceprezes: Ewa Płochocka

 

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KOLONIE"

Kolonie Stanisławów 38

Prezes: Dariusz Grudkowski

Wiceprezes: Robert Suchocki

 

STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA MAŁEGO STANISŁAWOWA"

Mały Stanisławów 12

Prezes: Marianna Alina Gańko

Wiceprezes: Kazimierz Boczkowski

 

Stowarzyszenie "Nasza Szymankowszczyzna"

Szymankowszczyzna 17

Prezes: Michał Grzegorz Ołdak

Wiceprezes: Henryk Siwak

 

Stowarzyszenie Razem dla Wólki Pieczącej

Wólka Piecząca 18

Prezes Zarządu: Agnieszka Teresa Fiszer

 

Stowarzyszenie Kapłani Niezłomni

Ołdakowizna 4,

05-304 Stanisławów

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Przedstawiciela - Urszula Koprowska

 

23 Drużyna Harcerska "Czarna Woda"

Hufiec ZHP "Mazowsze" Mińsk Mazowiecki, ul. Kościelna 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

komendant hufca: Dariusz Piętka

drużynowy 23 DH: Jacek Jeżak

strona hufca: http://www.minsk.zhp.pl/

strona drużyny: https://www.facebook.com/zhp23dh

 

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.