Gmina Stanisławów

Treść strony

GMINNE CENTRUM  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ul. Rynek 32 pokój nr 12
05-304 Stanisławów
tel./: (025) 7575848   fax. (025) 7575 857 w godzinach pracy Urzędu Gminy
e-mail: zk@stanislawow.ug.gov.pl

 

BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE ZE ZDARZENIA REALIZUJĄ SŁUŻBY

  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 998, 112, (025) 7586264, fax. (025) 7596172, e-mail. pczk@powiatminski.pl
  • Pogotowie Ratunkowe - 999
  • Straż Pożarna 998
  • Policja - 997
  • Telefon - 112
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim - (025)7582232

WNIOSKI Z OCENY ZAGROŻENIA

Z oceny zagrożenia Gminy Stanisławów wynika, że potencjalnie najbardziej prawdopodobne zagrożenia mogące doprowadzić do sytuacji kryzysowych na terenie gminy mogą wynikać z:
1. Pożarów przestrzennych lasów,
2. Wypadków i katastrof w ruchu drogowym i kolejowym,
3. Klęsk żywiołowych (huragany, susze, mrozy, zawieje i zamiecie, powodzie itp. zjawiska),
4. Awarii infrastruktury technicznej.

Mniej prawdopodobne wydają się zagrożenia wynikające z:
1. Demonstracji, zamieszek i terroryzmu,
2. Katastrof budowlanych,
3. Skażeń środowiska trującymi środkami przemysłowymi (TSP) i innymi czynnikami,
4. Katastrof w ruchu lotniczym,
5. Zagrożeń epidemiologicznych

« wstecz