Gmina Stanisławów

Treść strony

Urząd Gminy Stanisławów - kontakt telefoniczny

Centrala tel.  25-757-58-58

 

Wójt Gminy Stanisławów - Kinga Sosińska

pok. 31, tel. 25-757-58- 40, tel. 506 426 665

 

Zastępca Wójta Gminy - Dariusz Kraszewski

pok. 7, tel. 25-757-58-42

 

Sekretarz Gminy - Hanna Pietrzyk

pok. 29, tel. 25-757-58-60

 

Skarbnik Gminy - Danuta Słowik

pok. 27, tel. 25-757-58-50

 

Inspektor Ochrony Danych - Robert Wiącek

e-mail: iod@stanislawow.pl

 

Numer pokoju

 

Nr telefonu

 

Wykaz stanowisk i pracowników

 

Urzędu Gminy

 

Uwagi

 

5

 

25-757-58-47

 

Stanowisko głównej księgowej jednostek oświatowych

 

Jolanta Szadkowska

 

 

 

Stanowisko księgowej oświatowej

 

Agnieszka Piotrowska

 

PARTER

 

8

 

25-757-58-56

 

 

 

 

 

 

 

504 251 178

 

Stanowisko  ds. księgowości opłat komunalnych

 

Martyna Bazyl

 

 

 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

 

Tadeusz Pyrzanowski

 

9

 

25-757-58-52

 

 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

 

Magdalena Kubuj

 

12

 

25-757-58-48

 

Kierownik Referatu Oświaty

 

Janusz Wieczorek

 

12 25-757-58-49 Robert Wiącek

15

 

25-757-58-55

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe

 

Bożena Wyszomirska

 

16

 

25-757-58-65

 

Stanowisko ds. obsługi rady gminy

 

i działalności gospodarczej

 

Dorota Jerzak

 

 

17

 

25-757-58-53

 

Stanowisko ds. gospodarki gruntami,

 

rolnictwa i leśnictwa

 

Grażyna Zagórska

 

 

25-757-58-68

 

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

 

Monika Kielczyk

 

 

 

18

 

25-757-58-51

 

Stanowisko ds. inwestycji i ochrony środowiska

 

Agnieszka Getka

 

19

 

25-757-58-59

 

Stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych

 

Magdalena Przanowska

 

 

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych

 

i inwestycji

 

Aneta Poziemska

 

20

 

25-757-58-66

 

Stanowisko d/s rozliczeń kasowych i kadr

 

Agnieszka Michalak

 

PIĘTRO

 

21

 

25-757-58-45

 

Stanowiska ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

 

Agnieszka Wieczorek

 

Wioletta Królak

 

22

 

25-757-58-73

 

Stanowisko ds. BIP , wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Tomasz Zdanowicz

 

25-757-58-75

 

Informatyk

 

Mikołaj Cybula

 

28

 

25-757-58-77

 

Zastępca Skarbnika Gminy

 

Renata Urbanek

 

 

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

Anna Słowik

 

28A

 

25-757-58-76

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

i pozabudżetowej

 

Aneta Rudnik

 

 

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

 

Agnieszka Chojecka

 

30

 

25-757-58-58

 

Sekretariat Urzędu Gminy

 

Izabela Zagórska

 

32

 

 

Sala konferencyjna

 

33

 

25-757-58-70

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów

 

Waldemar Zbytek

 

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 

czynny poniedziałek oraz piątek

 

w godz. 9.00-13.00

 

 

 

« wstecz