Gmina Stanisławów

Treść strony

News

Stronicowanie

 • Dostaliśmy 20 laptopów

  Dostaliśmy 20 laptopów

  2020.05.08

  Dziś do naszej gminy trafiło dwadzieścia nowych laptopów z niezbędnym oprogramowaniem. Komputery trafią do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych w Stanisławowie, Pustelniku i Ładzyniu. Pomogą w prowadzeniu lekcji.

  Sprzęt udało nam się pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

  Gmina Stanisławów dostała na ten zakup 60 tys. zł.

 • Życzenia dla Strażaków

  Życzenia dla Strażaków

  2020.05.02
 • U W A G A

  2020.04.28

  Zasady obowiązujące od 2 maja 2020 r. na targowisku w Stanisławowie 

 • Podziękowania Wójta

  2020.04.25

  Kochani! Nasza akcja powoli dobiega końca. Przez miniony tydzień druhowie OSP przy wsparciu sołtysów i radnych, niestrudzenie dostarczali do waszych domów maseczki uszyte przez wspaniałych seniorów i przyjaciół. Wszystko to dla zdrowia i bezpieczeństwa, które są naszą wspólną sprawą!

  Dziś nadszedł dzień, w którym mogę  – w imieniu wszystkich mieszkańców gminy -  podziękować za trud i poświęcenie przy szyciu maseczek ochronnych. Uszyto ich ponad pięć tysięcy! 

 • ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW DOT. OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 22 KWIETNIA 2020 R.

  2020.04.23

  Wójt Gminy Stanisławów wydał nowe zarządzenie dot. obsługi interesantów w Urzędzie Gminy.
  Budynek Urzędu Gminy nadal jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów, jednak od 22 kwietnia 2020 r. dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach o charakterze publicznym polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
  Do zadań niezbędnych  zalicza się sprawy z zakresu:
  1) rejestracji stanu cywilnego;
  2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  3) pomocy społecznej;
  4) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  5) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  6) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  7) świadczenia usług komunalnych;
  8) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.

  Szczegóły określa Zarządzenie

Stronicowanie