Gmina Stanisławów

Treść strony

News

Stronicowanie

 • Uwaga! Od 11 maja 2020 r. zostaną uruchomione dwa nowe pociągi na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki

  2020.05.11

  Uwaga! Od 11 maja 2020 r. zostaną uruchomione dwa nowe pociągi na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki

  • 12612 relacji Mińsk Mazowiecki 5:10 – Warszawa Śródmieście 5:56/5:57 – Radom 9:19;
  • 19280 relacji Łowicz Główny 2:58 – Warszawa Śródmieście 5:03/5:04 – Mińsk Mazowiecki  5:53.

  Szczegółowy rozkład jazdy dla poszczególnych linii znajduje się w tabelach rozkładu jazdy. https://www.mazowieckie.com.pl/pl/rozklad-jazdy-pociagow-km-wazny-w-dniach-4-v-13-vi

  https://www.mazowieckie.com.pl/pl/zmiany-w-rozkladzie-jazdy-od-11-maja-2020-r

 • UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  2020.05.11

  UCHWAŁA NR 129/2020
  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 10 maja 2020 r.
  w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  Na podstawie art. 293 § 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
  § 1. Stwierdza się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów.
  § 2. Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.
  § 3. Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
  Sylwester Marciniak
  Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
  Zbigniew Cieślak
  Wojciech Sych
  Członkowie:
  Ryszard Balicki
  Liwiusz Laska
  Dariusz Lasocki
  Arkadiusz Pikulik
  Konrad Składowski

 • Dostaliśmy 20 laptopów

  Dostaliśmy 20 laptopów

  2020.05.08

  Dziś do naszej gminy trafiło dwadzieścia nowych laptopów z niezbędnym oprogramowaniem. Komputery trafią do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych w Stanisławowie, Pustelniku i Ładzyniu. Pomogą w prowadzeniu lekcji.

  Sprzęt udało nam się pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

  Gmina Stanisławów dostała na ten zakup 60 tys. zł.

 • Życzenia dla Strażaków

  Życzenia dla Strażaków

  2020.05.02
 • U W A G A

  2020.04.28

  Zasady obowiązujące od 2 maja 2020 r. na targowisku w Stanisławowie 

Stronicowanie