Gmina Stanisławów

Treść strony

News

Stronicowanie

 • ROZPOCZYNAMY MARATON WYBORCZY W SOŁECTWACH

  ROZPOCZYNAMY MARATON WYBORCZY W SOŁECTWACH

  2019.01.22

  Informacja o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej

  W weekend 19-20 stycznia w Gminie Stanisławów odbyły się cztery Zebrania Wiejskie, których głównym tematem były wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2024. Oprócz samych wyborów mieszkańcy danego sołectwa przedstawiali władzom gminy sprawy do rozwiązania. W zebraniach uczestniczyła Pani Wójt Kinga Sosińska, Zastępca Wójta Pan Dariusz Kraszewski oraz wydelegowani pracownicy Urzędu Gminy Stanisławów.

  W dniu 19 stycznia 2019 r. odbyły się dwa zebrania sołeckie: w Sokólu oraz w Rządzy.

  Sołtysem wsi Sokóle została, wybrana na kolejną kadencję, Pani Sylwia Kaim. W skład Rady Sołeckiej weszli: Pan Mariusz Baranowski – przewodniczący, Pani Małgorzata Suchenek, Pan Jarosław Kubuj oraz Pan Andrzej Kossakowski.

  W sołectwie Rządza na sołtysa kolejnej kadencji został wybrany Pan Stanisław Domański. W Radzie Sołeckiej zasiadać będą: Pan Krzysztof Wojdyna – przewodniczący, Pani Teresa Ludwiniak, Pani Małgorzata Ludwiniak, Pan Sylwester Michalak, Pan Paweł Michalak oraz Pan Michał Świderski.

  W dniu 20 stycznia 2019 r. odbyły się zebrania wiejskie: w Stanisławowie oraz w Ołdakowiźnie.

  Nowo wybranym sołtysem sołectwa Stanisławów została Pani Elżbieta Uchman. Swoją funkcję będzie pełnić z pomocą Rady Sołeckiej, w skład której weszli: Pan Kazimierz Prus – przewodniczący, Pani Wiesława Kulma, Pani Anna Słowik, Pan Jan Foryś, Pan Leszek Gańko oraz Pan Marcin Gawor. Natomiast w sołectwie Ołdakowizna, na kolejną kadencję, na sołtysa wybrano Pana Dariusza Ludwiniaka. W skład Rady Sołeckiej wsi Ołdakowizna weszli: Pan Dariusz Ludwiniak – przewodniczący, Pani Agata Ludwiniak oraz Pan Karol Książek.

   26 stycznia 2019 r. w Szymankowszczyźnie o godz. 16.00 ponownie wybrano Michała Ołdaka na Sołtysa wsi Szymankowszczyzna i Radę Sołecką w składzie: Henryk Siwak, Halina Komorowska oraz Dariusz Szymorowski. Tego samego dnia w Wólce Czarnińskiej o godz. 18.00 również ponownie wybrano Sołtysa Marka Guta i Radę Sołecką w składzie: Zbigniew Michalski, Piotr Baranowski, Sławomir Janus, Bogdan Kowalczyk i Katarzyna Gostołek.

 • Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów

  2019.01.16

  Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów.

 • -

  Kleszcze Kłujący problem

  2019.03.20

  Wielkimi krokami zbliża się wiosna, przyroda budzi się powoli do życia, a wraz z nią rośnie aktywność kleszczy, która będzie trwała aż do listopada. Wiosenny wysyp tych pajęczaków odnotowywany jest obecnie na terenie całego kraju. Środowisko ich bytowania to przede wszystkim lasy liściaste (głównie krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami), łąki, pastwiska, parki, a nawet miejskie trawniki.

 • -

  Wykaz imprez z okazji 20 lecia

  2019.03.20

   

   

   

   

   

   

 • -

  Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica

  2019.01.29

   

  Dnia 28 stycznia 2019r. w gminie Stara Kornica, która jest liderem projektu, podpisana została umowa partnerska czterech gmin: Stara Kornica, Dobre, Jakubów oraz Stanisławów dotycząca unijnego projektu p.n. Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

   

   

Stronicowanie