Gmina Stanisławów

Treść strony

News

Stronicowanie

 • Pustelnik: Przyjemne z pożytecznym

  Pustelnik: Przyjemne z pożytecznym

  2019.06.11

   

  Dopisały pogoda, publiczność i organizatorzy. Nie opuszczały nas dobre humory. Festyn „Z przyrodą za pan brat”, który w niedzielę 9 czerwca odbył się w Pustelniku, był już dziesiątym z kolei i jeszcze bardziej udanym, niż ubiegłoroczne. Tradycją staje się, że w Pustelniku każdy kolejny festyn jest coraz lepszy.

   

 • Odpady rolne / komunalne

  2019.06.04

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanisławów

   

   

   

  W związku z pojawiającymi się głosami na temat tego jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny, ciężarówki)  itd. Informujemy, że system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są.

   

   

   

 • Raportu o stanie Gmina Stanisławów 2018

  Raportu o stanie Gminy Stanisławów 2018

  2019.06.04

  Wójt Gminy Stanisławów przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy w roku 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy Stanisławów w roku 2018. Założeniem tego dokumentu jest przedstawienie stanu realizacji zadań leżących w kompetencji wójta, tj. realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy.

   

   

   

 • Pokazy, zabawa i smakołyki, czyli Gminny Dzień Dziecka

  Pokazy, zabawa i smakołyki, czyli Gminny Dzień Dziecka

  2019.06.04

  W niedzielę plac przy stanisławowskim kościele był pełen uśmiechniętych ludzi, wesołych, dziecięcych buziek, muzyki, gwaru i radości – mieszkańcy gminy Stanisławów, wraz z organizatorami festunu - wójtem i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pokazali, że razem potrafią się dobrze bawić.

 • Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

  2019.06.04

  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy Stanisławów z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:

  Ø  do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim (Wydział Rodzinny) – 1 kandydat

  Ø  do Sądu Okręgowego w Siedlcach (Wydział Cywilny) – 1 kandydat

  w związku z powyższym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników.

Stronicowanie