Gmina Stanisławów

Treść strony

News

Stronicowanie

 • W Ciopanie wybrano sołtysa i radę sołecką

  2019.02.18
 • 3. TURNIEJ SOŁTYSÓW

  3. TURNIEJ SOŁTYSÓW

  2019.02.12

  Już po raz trzeci Sołtysi gmin Stanisławów, Jakubów i Dobre będą brać udział w „Turnieju Sołtysów”. W tym roku Organizatorem jest gmina Stanisławów. Turniej odbędzie się w Hali Sportowej w Pustelniku.

  Serdecznie zapraszamy do wspólnego kibicowania Sołtysom!

 • Wybory w sołectwach

  2019.02.05

  W miniony weekend odbyły się cztery zebrania sołeckie. W sobotę, 2 lutego 2019 r. sołtysem wsi Wólka Wybraniecka został Jan Popławski, zaś do Rady Sołeckiej weszli: Adam Wieczorek - przewodniczący, Jarosław Stworzyjan i Marcin Jerzak. Mieszkańcy wsi Wólka Konstancja na sołtysa wybrali Małgorzatę Zdrojewską, a do Rady Sołeckiej powołali Jarosława Cudnego, Sylwię Świętochowską i Paulinę Witkowską - przewodniczącą.

  W niedzielę 3 lutego miały miejsce zebrania w Pustelniku i Goździówce. Na sołtysa Pustelnika powołano Sylwię Buczek, a do Rady Sołeckiej weszli: Magda Brzezińska-przewodnicząca, Dominik Lesiński, Arkadiusz Reding i Paweł Mielcarz. W Goździówce sołtysem został Robert Rurka, a Rada Sołecka składa się z 4 osób: Iwona Szuba-przewodnicząca, Rafał Szkodziński, Piotr Siwak, Piotr Buczek.

 • Odbiór azbestu w 2019 r.

  2019.01.30

  W 2019 r. nadal prowadzony będzie odbiór wyrobów azbestowych.

 • ROZPOCZYNAMY MARATON WYBORCZY W SOŁECTWACH

  ROZPOCZYNAMY MARATON WYBORCZY W SOŁECTWACH

  2019.01.22

  Informacja o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej

  W weekend 19-20 stycznia w Gminie Stanisławów odbyły się cztery Zebrania Wiejskie, których głównym tematem były wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2024. Oprócz samych wyborów mieszkańcy danego sołectwa przedstawiali władzom gminy sprawy do rozwiązania. W zebraniach uczestniczyła Pani Wójt Kinga Sosińska, Zastępca Wójta Pan Dariusz Kraszewski oraz wydelegowani pracownicy Urzędu Gminy Stanisławów.

  W dniu 19 stycznia 2019 r. odbyły się dwa zebrania sołeckie: w Sokólu oraz w Rządzy.

  Sołtysem wsi Sokóle została, wybrana na kolejną kadencję, Pani Sylwia Kaim. W skład Rady Sołeckiej weszli: Pan Mariusz Baranowski – przewodniczący, Pani Małgorzata Suchenek, Pan Jarosław Kubuj oraz Pan Andrzej Kossakowski.

  W sołectwie Rządza na sołtysa kolejnej kadencji został wybrany Pan Stanisław Domański. W Radzie Sołeckiej zasiadać będą: Pan Krzysztof Wojdyna – przewodniczący, Pani Teresa Ludwiniak, Pani Małgorzata Ludwiniak, Pan Sylwester Michalak, Pan Paweł Michalak oraz Pan Michał Świderski.

  W dniu 20 stycznia 2019 r. odbyły się zebrania wiejskie: w Stanisławowie oraz w Ołdakowiźnie.

  Nowo wybranym sołtysem sołectwa Stanisławów została Pani Elżbieta Uchman. Swoją funkcję będzie pełnić z pomocą Rady Sołeckiej, w skład której weszli: Pan Kazimierz Prus – przewodniczący, Pani Wiesława Kulma, Pani Anna Słowik, Pan Jan Foryś, Pan Leszek Gańko oraz Pan Marcin Gawor. Natomiast w sołectwie Ołdakowizna, na kolejną kadencję, na sołtysa wybrano Pana Dariusza Ludwiniaka. W skład Rady Sołeckiej wsi Ołdakowizna weszli: Pan Dariusz Ludwiniak – przewodniczący, Pani Agata Ludwiniak oraz Pan Karol Książek.

   26 stycznia 2019 r. w Szymankowszczyźnie o godz. 16.00 ponownie wybrano Michała Ołdaka na Sołtysa wsi Szymankowszczyzna i Radę Sołecką w składzie: Henryk Siwak, Halina Komorowska oraz Dariusz Szymorowski. Tego samego dnia w Wólce Czarnińskiej o godz. 18.00 również ponownie wybrano Sołtysa Marka Guta i Radę Sołecką w składzie: Zbigniew Michalski, Piotr Baranowski, Sławomir Janus, Bogdan Kowalczyk i Katarzyna Gostołek.

Stronicowanie