Gmina Stanisławów

Treść strony

Uruchomienie systemu powiadamiania SMS

 

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że został uruchomiony system powiadamiania SMS.

Narzędzie to pozwoli za pomocą krótkiej wiadomości SMS przypomnieć mieszkańcom o zbliżających się terminach zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dodatkowo planujemy przesyłać inne wyselekcjonowane treści istotne dla mieszkańców gminy Stanisławów.

Podatników i mieszkańców Gminy zachęcam do podania w składanych do Urzędu Gminy Stanisławów deklaracjach lub wnioskach numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.

Formularz rejestracji użytkownika do systemu powiadamiania SMS dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów, w zakładce „System Powiadamiania SMS gminy Stanisławów” –  http://bip.stanislawow.eu/plik,4317,formularz-rejestracji-uzytkownika-do-systemu-powiadamiania-sms-gminy-stanislawow-pdf.pdf

Żywię nadzieję, że powyższa forma komunikacji pozytywnie wpłynie na lepszą obsługę interesantów Urzędu Gminy Stanisławów.

« wstecz