Gmina Stanisławów

Treść strony

Uwaga! Na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniono nowe wersje wniosków.

Uwaga!  Na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniono nową wersje wniosku dla osób ubiegających się o:

  • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),

oraz nowe wnioski dla osób ubiegających się o:

  • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
  • zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
  • świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).
  • świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).

 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

 

Zachęcamy też do regularnego odwiedzania strony internetowej www.zus.pl

« wstecz