Gmina Stanisławów

Treść strony

Dostaliśmy 20 laptopów

Dziś do naszej gminy trafiło dwadzieścia nowych laptopów z niezbędnym oprogramowaniem. Komputery trafią do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych w Stanisławowie, Pustelniku i Ładzyniu. Pomogą w prowadzeniu lekcji.

Komputery udało nam się pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

Gmina Stanisławów dostała na ich zakup 60 tys. zł. Projekt „Zdalna Szkoła” wspiera samorządy w zakupach laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Ogólnopolska akcja ma na celu pomoc uczniom w nauce zdalnej, podczas pandemii Covid -19.

Sprzęt pozostanie w szkołach.

Na program "Zdalna szkoła" rząd przeznaczył 186 mln zł. O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

Dostaliśmy 20 laptopów

« wstecz