Gmina Stanisławów

Treść strony

U W A G A Zasady obowiązujące od 2 maja 2020 r. na targowisku w Stanisławowie

 

1.      Obszar przeznaczony do prowadzenia handlu określony jest w załączniku do niniejszej informacji.

2.      Inkasent wyznacza odległości od kolejnego stanowiska i wskazuje miejsce do prowadzenia handlu. Pomiędzy straganami musi być zachowana odległość minimum 3 m.

3.      Stanowiska handlowe obowiązkowo muszą być wyposażone w:

·         płyn do dezynfekcji rąk,

·         rękawice jednorazowe,

·         maseczki zasłaniające nos i usta,

·         pojemnik na odpady higieniczne (rękawice, maseczki).

4.      Zasady obowiązujące handlujących:

·         obowiązkowa dezynfekcja rąk przed kontaktem z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia, 

·         sprzedawane produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia nie mogą być kładzione bezpośrednio na wadze,

·         pieczywo i  wyroby cukiernicze mają być osłonięte folią,

5.      Zasady dla kupujących:

·         korzystanie z wyznaczonego wejścia i wyjścia,

·         produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające - towar podaje sprzedawca,

·         zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 2 m) pomiędzy kupującymi,

·         zasłanianie nosa i ust oraz noszenie rękawiczek jednorazowych.

6.      Wjazd osób handlujących na targowisko  będzie następował w godzinach pomiędzy 4.00 a 5.30 przez bramy od ul. Prądzyńskich i Szkolnej wjazd będzie koordynowany przez pracowników Urzędu Gminy.

7.      Dla kupujących targowisko zostanie otwarte o godzinie 6.00, kupujący będą mogli wejść i wyjść wyłącznie od strony ul. Prądzyńskich, Szkolnej i Zachodniej.

8.      Wszystkie osoby przebywające na terenie targowiska zobowiązane są do zakrywania ust i nosa np. maseczką ochronną  oraz noszenia rękawiczek jednorazowych.

9.      Limit osób kupujących przebywających jednocześnie na targowisku to 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży (z wyłączeniem sprzedającego). Nad przestrzeganiem limitów będą czuwać pracownicy Urzędu Gminy.

10.  Zamknięcie targowiska nastąpi o godzinie 11.00.

11.  Ponadto wszystkie osoby przebywające na targowisku obowiązują środki ostrożności i zalecenia podane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 

Wójt Gminy

     Kinga Anna Sosińska 

 

  • autor: Hanna Pietrzyk, data: 2020-04-28

« wstecz