Gmina Stanisławów

Treść strony

Podziękowania Wójta

Kochani! Nasza akcja powoli dobiega końca. Przez miniony tydzień druhowie OSP przy wsparciu sołtysów i radnych, niestrudzenie dostarczali do waszych domów maseczki uszyte przez wspaniałych seniorów i przyjaciół. Wszystko to dla zdrowia i bezpieczeństwa, które są naszą wspólną sprawą!

Dziś nadszedł dzień, w którym mogę  – w imieniu wszystkich mieszkańców gminy -  podziękować za trud i poświęcenie przy szyciu maseczek ochronnych. Uszyto ich ponad pięć tysięcy! W niezwykle trudnym obecnie czasie pandemii poświęcono swój wolny czas i włożono moc żmudnej pracy. Ta SUPER GRUPA okazała ogromną solidarność z mieszkańcami całej naszej gminy.

Druhowie ze wszystkich jednostek OSP, nie po raz pierwszy pospieszyli nam z pomocą! Wykazali niezwykle sprawne działanie poprzez zwartą kooperację, zaangażowanie i ofiarność. W ich kierunku kierujemy słowa uznania i ogromnej wdzięczności. Wielkie podziękowania także dla Państwa radnych i sołtysów. 

To wszystko nie udałoby się także, gdyby nie koordynująca pracami kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Wąsowska, czuwający nad dystrybucją maseczek komendant gminny ZOSP RP druh Arkadiusz Domański i pracownik UG Andrzej Wiśniewski.

 

Pomogli nam sponsorzy i przyjaciele gminy. Za pomoc i przekazanie nici dziękujemy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Stanisławowie. Zakup materiałów wsparli pani Iwona Ruman, firma Pias-Kan i anonimowi sponsorzy. Część maseczek uszyli i ofiarowali Teresa i Konstanty Witowscy.

Dziękując proszę , abyście Państwo korzystali z masek, dbali o siebie i swoich bliskich. Jeśli zaś okaże się, że jest wśród nas osoba nadal potrzebująca maseczki, proszę o kontakt z Urzędem Gminy lub OSP.

 

 

                                                 Z życzeniami zdrowia –

                                                 Wójt Gminy Stanisławów Kinga Anna Sosińska

Podziękowania Wójta

« wstecz