Gmina Stanisławów

Treść strony

Klub Senior + już działa!

Życie seniora może być bardzo ciekawe, o tym przekonują się członkowie nowopowstałego w naszej gminie Klubu Senior +.

Klub Senior + jest ośrodkiem wsparcia, działającym w strukturach GOPS w Stanisławowie. Został utworzony uchwałą Rady Gminy Stanisławów z 2 października 2019 r.

W poniedziałek 13 stycznia odbyły się pierwsze zajęcia na basenie, zaś w dniu dzisiejszym (środa 15 stycznia) – pierwszy warsztat kulinarny.

Członkami klubu jest 20 osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo.

Utworzenie klubu jest odpowiedzią naszej gminy na rosnące potrzeby osób starszych. Głównym celem jest stworzenie seniorom miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których będą mogli spędzać ciekawie czas, zaspokoić potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. Podczas zajęć będzie kładziony nacisk na zdrowy styl życia. Podejmowane będą również działania edukacyjne, mające na celu wzrost umiejętności w zakresie wartościowego spędzania czasu wolnego oraz mobilizowania seniorów do aktywności poza miejscem zamieszkania.

W Klubie Senior + realizowane będą różnorakie przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym. Prowadzone będą m.in. zajęcia ruchowe (basen, aerobik, nordic walking), warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła, warsztaty dietetyczne, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, a także wycieczki krajoznawcze.

Seniorzy wezmą udział w różnego rodzaju szkoleniach min. z pierwszej pomocy przedmedycznej czy samoobrony, a także w spotkaniach z policjantem pt. „Bezpieczny senior”.

Siedzibą Klubu Senior + jest Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie.

Wszystkie dwadzieścia miejsc w klubie już zostało zajętych. Kolejne chętne osoby są zapisywane na listę rezerwową. Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Klub Senior + już działa!

« wstecz