Gmina Stanisławów

Treść strony

Dzień Seniora

Z fantazją, rozmachem, „domieszką folkloru” i salą wypełnioną po brzegi Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata”,  7 października w Gminnym Ośrodku Kultury, świętowało Dzień Seniora.

Spotkanie biesiadne otworzyli: wójt gminy Stanisławów Kinga Sosińska, przewodnicząca Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich Teresa Michalak i przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek.

Powitali gości, wśród których znaleźli się m.in.: poseł Teresa Wargocka i Czesław Mroczek. Przyjechali do nas także pochodzący z Choin w gminie Stanisławów Dariusz Stopa z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, zastępca wójta gminy Siennica Mariusz Kozera, Mirosław Krusiewicz z Urzędu Marszałkowskiego i radny sejmiku Maciej Górski.

Gromkimi brawami przywitaliśmy Janinę Ewę Orzełowską z zarządu województwa mazowieckiego.

Tego wieczoru sala GOK pękała w szwach. Spotkanie rozpoczęło się od otwarcia wystawy pokonkursowej, składającej się z najładniejszych wycinanek motywów folklorystycznych, wykonanych przez uczniów wszystkich szkół z terenu gminy.

Wójt Kinga Sosińska wręczyła nagrody zdobywcom pierwszych miejsc i wyróżnionym. Wystawę do 27 października można oglądać w GOK.

Biesiadę rozpoczęło kameralne czytanie lektury senioralnej. Poprzedziło występ Towarzystwa Śpiewaczego Lira. Chórzyści przypomnieli najbardziej znane pieśni folklorystyczne, które publiczność nagradzała gromkimi brawami.

Artysta ludowy Piotr Deresz zaprezentował starodawne instrumenty muzyczne.

Przy suto zastawionych stołach seniorzy słuchali piosenek ludowych granych na harmonii.

 

« wstecz