Gmina Stanisławów

Treść strony

Strażacy ćwiczyli w Pustelniku

22 września br po godzinie 11:00 rozpoczęły cykliczne Ćwiczenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z Gminy Stanisławów ”Bezpieczna Gmina”. W tym roku za przygotowanie stanowisk oraz charakteryzacji do ćwiczeń, była odpowiedzialna jednostka OSP w Pustelniku. Ćwiczenia trwały ponad trzy godziny i wszyscy uczestnicy, w krótkim podsumowaniu, zgodnie stwierdzili, że postawione zadania i założenia zostały zrealizowane.

 

W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie jednostki  OSP z terenu naszej gminy:
OSP Czarna, OSP Lubomin, OSP Ładzyń, OSP Ładzyń Grupa Medyczna, OSP Pustelnik, OSP Rządza, OSP Stanisławów (2 zastępy).

Głównymi celami ćwiczeń były: sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania
 i łączności oraz stanu technicznego sprzętu silnikowego. Sprawdzenie sprawności i poprawności podjętych działań ratowniczo - gaśniczych przez zastępy uczestniczące w ćwiczeniu, zamierzających do możliwie najszybszego ugaszenia pożaru obiektu i lasu. Sprawdzenie sprawności i umiejętności kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi przez nowo włączoną jednostkę OSP Ładzyń w strukturę KSRG.

Pierwszy epizod - to pozoracja wypadku drogowego na drodze wojewódzkiej 637 w miejscowości Pustelnik.  To zderzenie trzech samochodów osobowych i jeden bus. Czterech pasażerów busa (w tym kobieta ciężarna) nie mogło wydostać się na zewnątrz. Jest ponad 10 osób poszkodowanych.

 Na miejsce zdarzenia, jako pierwsza przybywa jednostka OSP Ładzyń, która dokonuje rozpoznania, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zgłasza sytuację  na Stanowisko Kierowania
i jednocześnie podejmuje akcję ratowniczą. Kolejno zostają dysponowane pozostałe zastępy OSP. Jednostki przy użyciu sprzętu ratownictwa drogowego i ratowników medycznych wspólnie przystępują do działań ratowniczych polegających na uwolnieniu osób poszkodowanych i udzielaniu pierwszej pomocy. Zostaje zabezpieczone lądowisko dla LPR.

Głównym celem ćwiczeń było przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 i  udoskonalenie posiadanych już przez jednostki umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Jest to niezwykle ważne, gdyż niejednokrotnie straż jest pierwsza na miejscu zdarzenia.

Drugi epizod to pozoracja pożaru pustostanu położonego w lesie na terenie nadleśnictwa „Drewnica”. Na miejsce pożaru niezwłocznie udały się zastępy OSP Pustelnik, OSP Rządza, OSP KSRG Ładzyń, OSP KSRG Stanisławów, OSP Czarna, OSP Lubomin. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu rot wyposażonych w aparaty powietrzne oraz linie gaśnicze do wnętrza budynku celem przeszukania pomieszczeń pod kątem osób poszkodowanych, ich ewakuacji oraz udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, dostarczanie wody z zorganizowanego punktu czerpania wody.

Celem ćwiczeń było m.in. skuteczne współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej w gaszeniu pożarów obiektów, wypracowanie najskuteczniejszego rozwiązania taktycznego, sprawdzenia możliwości dostarczania wody na duże odległości, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zapoznanie ćwiczących z obiektem.

Końcowego podsumowania i oceny przebiegu ćwiczeń dokonali przedstawiciele z KP PSP w Mińsku Mazowieckim: st. kpt. Tomasz Kosznik i  asp. Daniel Gałązka, którzy uważnie przyglądali się prowadzonym działaniom.

Z uznaniem odniesiono się do ćwiczących druhów, zaznaczając przy tym, iż z roku na rok druhowie są lepiej wyszkoleni i dysponują coraz lepszym sprzętem pożarniczym.

Wójt gminy Stanisławów Kinga Sosińska podziękowała wszystkim ćwiczącym jednostkom OSP
 i uczestniczącym w ćwiczeniach osobom. Zaznaczyła, iż tego typu ćwiczenia są niezbędne do doskonalenia umiejętności, które można wykorzystać podczas prawdziwej akcji ratowniczo-gaśniczej
 i jest pod ogromnym wrażeniem zaangażowania druhów. Ćwiczenia przynoszą wymierne korzyści dla jednostek OSP oraz mieszkańców gminy, którzy mogą zawsze liczyć na skuteczną pomoc ze strony strażaków.

Bycie strażakiem to nie tylko udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i likwidowanie miejscowych zagrożeń, lecz również udział w szkoleniach i ćwiczeniach mających na celu podwyższanie swoich umiejętności, wypracowanie procedur współpracy pomiędzy jednostkami OSP/PSP czy też zapoznanie się z obiektami, terenem, na którym może przyjść im działać. Działanie takie może uratować nie tylko mienie, ale także życie zarówno poszkodowanych jak i samych ratowników.

Strażacy ćwiczyli w Pustelniku

  • -

« wstecz