Gmina Stanisławów

Treść strony

SP ZOZ w Mińsku Maz. organizuje bezpłatne wyjazdy na basen. Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania chorobom kręgosłupa

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.


Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa.


Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku.

Terminarz rekrutacji zostanie udostępniony do końca sierpnia 2019 r.


Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu - SPZOZ                    w Mińsku Mazowieckim, Biuro Projektu, parter (przy wejściu głównym),                     od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15.00.
 2. przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: pck@spzozmm.pl z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA POT- rekrutacja”.
 3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, Biuro Projektu z dopiskiem „PCK- rekrutacja”.
 4. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (zgodnie z grafikiem).

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Formularz świadomej zgody na udział w programie,
 3. Posiadana dokumentacja medyczna - jeśli stwierdzono choroby kręgosłupa,
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy.


Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. ze strony internetowej: https://www.spzozmm.pl
 2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, Biuro Projektu, parter (przy wejściu głównym), od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15.00.
 3. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (zgodnie z grafikiem)

 


Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  501 030 611, e-mail:pck@spzozmm.pl

 

Do pobrania:
Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Świadoma zgoda na udział dziecka w programie

 

Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie poprawy stanu zdrowia w zakresie otyłości

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.


Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością.
Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku.

Terminarz rekrutacji zostanie udostępniony do końca sierpnia 2019 r.


Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – SPZOZ                    w Mińsku Mazowieckim, Biuro Projektu, parter (przy wejściu głównym),                        od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15.00.
 2. przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: pot@spzozmm.pl z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA POT- rekrutacja”.
 3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, Biuro Projektu z dopiskiem „POT- rekrutacja”.
 4. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (zgodnie z grafikiem).

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Formularz świadomej zgody na udział w programie,
 3. Posiadana dokumentacja medyczna - jeśli stwierdzono otyłość,
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy.


Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. ze strony internetowej: https://www.spzozmm.pl
 2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, Biuro Projektu, parter (przy wejściu głównym), od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15.00.
 3. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (zgodnie z grafikiem)


Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  501 030 611, e-mail:pot@spzozmm.pl

 

Do pobrania:
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami
Formularz świadomej zgody na udział w programie

 

« wstecz