Gmina Stanisławów

Treść strony

Obradowała Rada Gminy Stanisławów

VI Sesja Rady Gminy Stanisławów rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy dwóch tragicznie zmarłych mieszkańców gminy Bartosza Szadkowskiego i Mariusza Śliwy.

Jednym z pierwszych punktów merytorycznych było przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

W temat wprowadził Tomasz Zdanowicz z Urzędu Gminy. Odpowiadając na zadawane pytania powiedział, że na terenie naszej gminy jest ok. 30 organizacji pozarządowych, jednak większość z nich niestety nie prowadzi bieżącej działalności. Aktywnych jest tylko 9.

Pocieszające jest, że ich liczba rośnie za sprawą powstających w gminie Stanisławów, tak jak w całym kraju, Kół Gospodyń Wiejskich. W ubiegłym roku w Szymankowszczyźnie i Stanisławowie powstały dwa pierwsze koła.  W  tym roku śladem tych miejscowości poszły dwie kolejne:  Borek Czarniński, Pustelnik i Ładzyń.

Radni zaktualizowali  warunki dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. W kolejnej uchwale dostosowali lokalne prawo do najnowszych wymogów ustawowych, zmieniając kryteria dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Przyjęli Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.

Podjęli decyzję o wstąpieniu gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej”.

O działalności Stowarzyszenia, w skład którego weszła gmina Stanisławów, powiedziała wójt Kinga Sosińska. Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem punktów informacji turystycznej, działalnością edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą, prowadzeniem kampanii promocyjnej.

Sporo uwagi radni poświecili uchwale „w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wyniku podziału nieruchomości”. Tym samym rada zniosła obowiązek ponoszenia tych opłat przez mieszkańców. To dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy chcą podzielić swoje nieruchomości, aby przekazać je dzieciom.

Jak wyjaśnił przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek,  opłatę wprowadziła Rada Gminy poprzedniej kadencji w 2016 r.

Praktyka pokazała, że nowe prawo najbardziej uderzało w rodowitych mieszkańców gminy, którzy chcąc przekazać dzieciom nieruchomości, dzielili działki.

80 proc. kosztów ponoszonych przez nich trafiała do rzeczoznawców, poza gminę. W 2017 i 2018 r. pobrano 8 takich opłat. W 2017 r. opłaty wyniosły ponad 12 tys. 630 zł, a rok później – na 17 tys. 692 zł.  Koszty rzeczoznawców to odpowiednio 72 i 86 proc. kwot.  Wpływy do budżetu gminy były znikome, a mieszkańcy byli narażeni na wydatki.

Nowe władze gminy nie chcą utrudniać osiedlania się na naszym terenie, a wręcz przeciwnie:

- Zniesienie opłaty to krok w kierunku  rozwoju gminy, stwarza lepsze warunki do inwestycji przemysłowych i budowy nowych domów. Zarówno w jednym, jak w drugim przypadku gmina zyskuje w przyszłości, przez wpływy podatków od nieruchomości – wyjaśnił przewodniczący.

 Kolejna ważna uchwała dotyczyła zasad udzielania dofinansowań z budżetu gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Rada przyjęła szczegółowy regulamin i określiła procedury. Wprowadzone zmiany ułatwiają mieszkańcom występowanie o dofinansowanie.

Została przyjęta uchwała w sprawie inkasa od podatku nieruchomości, rolnego i leśnego.

Radni przyjęli nowe stawki diet. Ich wysokość nie zmieniała się od 12 lat. Wprowadzona podwyżka zakłada wzrost średnio 50 – 55 proc.

Jak usłyszeli uczestnicy sesji, temat został na nowo podjęty w trakcie posiedzenia komisji. Padło kilka propozycji różnych stawek. - Staraliśmy się ograniczyć podwyżki. Wybraliśmy uśrednioną stawkę  w porównaniu do sąsiednich gmin. Nawet po przyjęciu podwyżek, nasze stawki nadal będą jednymi z najniższych w okolicy – powiedział przewodniczący.

Wzrosły także diety dla sołtysów. Nowa dieta miesięczna za udział w posiedzeniu rady to 120 zł.

Jeśli sołtys nie będzie obecny na posiedzeniu rady, dieta zostanie mu obniżona o połowę.

Przewodniczący wyjaśnił: - Uznaliśmy, że pomimo sytuacji finansowej gminy, jeśli nie zaczniemy zmieniać podejścia, za kilka lat może zabraknąć chętnych na funkcję sołtysa. To jest obciążenie dla gminy, ale musimy zacząć motywować wszystkich. Przez te 12 lat wynagrodzenia w Urzędzie Gminy nieznacznie, ale wzrosły, inflacja postępowała.  Trudno ignorować poświęcenie czasu i energii, wkładane przez sołtysów – powiedział.

Wójt Kinga Sosińska przyznała: -  Chciałabym wyrazić swój podziw dla pracy sołtysów i zapowiedzieć, że teraz będziemy spotykać się regularnie – powiedziała.

 Ostatnie uchwały dotyczyły zgody na sprzedaż działki w miejscowości Sokóle, nadaniu kolejnemu odcinkowi, będącemu przedłużeniem ul. Dworskiej, nazwy tej ulicy.

Chodzi o odcinek będący dojazdem do nieruchomości w miejscowości Prądzewo Kopaczewo.

Ważną uchwałą była ta dotycząca powołania doraźnej komisji statutowej.

Inicjatywę w tej kwestii podjęła Komisja Społeczna, Ekologii i Bezpieczeństwa z uwagi na to, że statuty nie były nowelizowane od ich uchwalenia w 2004 r. a  muszą zostać dostosowane do obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

 

« wstecz