Gmina Stanisławów

Treść strony

Jest dotacja, będzie droga w Cisówce

Dotację wysokości 125 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cisówka, gmina Stanisławów dostała od władz Mazowsza. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego, z puli przeznaczonej na „zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

 Umowę w tej sprawie wczoraj (23 maja) wójt gminy Stanisławów Kinga Sosińska, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Danuty Słowik, podpisała z członkiem zarządu województwa mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską.

Władze gminy Stanisławów wnioskowały o tę dotację. O rozpoczęcie prac na gruntowym, zniszczonym odcinku drogi gminnej we wsi Cisówka, mieszkańcy zabiegali już od lat. Podjęcia pilnych prac wymaga szczególnie odcinek przecinający wieś i biegnący w kierunku wschodnim.

Dzięki pozytywnej decyzji zarządu województwa, wiemy już, że powstanie nawierzchnia z betonu asfaltowego. Jednak o tym, jak duży będzie to odcinek drogi, ostatecznie zadecydują założenia projektu i rozstrzygnięcia przetargowe.

 

« wstecz