Gmina Stanisławów

Treść strony

Stanisławów: Świętowaliśmy 3 Maja

Święto Konstytucji, jak co roku połączyło mieszkańców Stanisławowa. Tego dnia w stolicy naszej gminy można było wyczuć patriotyczny i podniosły klimat. Nasza uroczystość składała się z trzech części, zaczęła się w kościele, przeniosła przed Pomnik a zakończyła artystycznie - w GOK. 

Świętowanie rozpoczęliśmy od modlitwy, na mszy świętej w intencji Ojczyzny w Kościele Św. Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa w Stanisławowie. Po mszy  poczty sztandarowe  OSP i Szkoły Podstawowej w Stanisławowie przemaszerowały na plac przy Pomniku poświęconym poległym w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914–1920.

Na miejscu gości przywitała prowadząca uroczystość druhna Anna Słowik.

Po odśpiewaniu przez wszystkich uczestników najważniejszej polskiej pieśni patriotycznej - Mazurka Dąbrowskiego, kwiaty przed pomnikiem złożyły delegacje: Urzędu Gminy, Rady Gminy Stanisławów, mieszkańców, OSP w Stanisławowie, Szkoły Podstawowej i PiS . 

Po odegraniu przez Łukasza Zakrzewskiego ze stanisławowskiej Orkiestry Dętej pieśni  „Śpij kolego”, głos zabrała wójta Kinga Sosińska.

Wójt nawiązała do historii: - Przychodzimy tu, by uczcić jedną z najjaśniejszych kart w historii Rzeczypospolitej. Uchwalona 228 lat temu Konstytucja 3 Maja, pierwsza pisana ustawa zasadnicza w Europie, połączyła chrześcijańskie tradycje naszego kontynentu z wartościami Oświecenia. Gwarantowała trójpodział władzy, równość wobec prawa, wolność wyznania i rządy oparte na woli narodu. Dzieło Sejmu Wielkiego, choć wkrótce zniweczone, stało się wzorem patriotycznej pracy ku modernizacji państwa i pomyślności jego obywateli. Konstytucja 3 Maja po dziś dzień pozostaje fundamentem wspólnoty narodowej i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – przypomniała.

Zaapelowała o udział w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

- Wybór, którego dokonamy, będzie miał bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i pomyślność naszego państwa, a przez to – na życie i przyszłość każdego z nas. Dlatego tu i teraz apeluję: w dniu wyborów nie zostawajmy w domu! Wybierajmy świadomie i mądrze! Przez pamięć dzisiejszej rocznicy, jest to nasz najważniejszy patriotyczny obowiązek – mówiła wójt.

Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości – księdzu dziekanowi Bronisławowi Janiszewskiemu za odprawienie mszy świętej i wygłoszoną homilię, za obecność i oprawę uroczystości podziękowała OSP Gminy Stanisławów z Arkadiuszem Domańskim, komendantowi OSP i druhnie Annie Słowik. Podziękowania trafiły też do orkiestry Dętej ze Stanisławowa i Towarzystwa Śpiewaczego „Lira”, wszystkich pocztów sztandarowych. dzieci, młodzieży, zuchów, harcerzy, delegacji i mieszkańców.

 

Po przemówieniu przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów Waldemara Zbytka, wszyscy przenieśli się do  GOK na kolejną, bardziej artystyczną część programu. 

W podniosły, patriotyczny klimat uczestników wprowadzili nasi lokalni artyści: Stanisławowska Orkiestra Dęta i Towarzystwo Śpiewacze „Lira”. Na zakończenie wójt serdecznie podziękowała muzykom i wszystkim uczestnikom.

 

Stanisławów: Świętowaliśmy 3 Maja

« wstecz