Gmina Stanisławów

Treść strony

Wybory w sołectwach

W miniony weekend odbyły się cztery zebrania sołeckie. W sobotę, 2 lutego 2019 r. sołtysem wsi Wólka Wybraniecka został Jan Popławski, zaś do Rady Sołeckiej weszli: Adam Wieczorek - przewodniczący, Jarosław Stworzyjan i Marcin Jerzak. Mieszkańcy wsi Wólka Konstancja na sołtysa wybrali Małgorzatę Zdrojewską, a do Rady Sołeckiej powołali Jarosława Cudnego, Sylwię Świętochowską i Paulinę Witkowską - przewodniczącą.

W niedzielę 3 lutego miały miejsce zebrania w Pustelniku i Goździówce. Na sołtysa Pustelnika powołano Sylwię Buczek, a do Rady Sołeckiej weszli: Magda Brzezińska-przewodnicząca, Dominik Lesiński, Arkadiusz Reding i Paweł Mielcarz. W Goździówce sołtysem został Robert Rurka, a Rada Sołecka składa się z 4 osób: Iwona Szuba-przewodnicząca, Rafał Szkodziński, Piotr Siwak, Piotr Buczek.

« wstecz