Gmina Stanisławów

Treść strony

Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica

Dnia 28 stycznia 2019r. w gminie Stara Kornica, która jest liderem projektu, podpisana została umowa partnerska czterech gmin: Stara Kornica, Dobre, Jakubów oraz Stanisławów dotycząca unijnego projektu p.n. Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz wójt gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk.

 

Dzięki unijnemu wsparciu na terenie czterech partnerskich gmin: Stara Kornica, Dobre, Jakubów oraz Stanisławów zamontowane zostaną instalacje Odnawialne Źródła Energii (kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne), do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. W gminie Stanisławów inwestycja zostanie wykonana na budynkach mieszkalnych. W ramach projektu zamontowanych będzie 37 instalacji dla 34 lokalizacji, które zostały zatwierdzone w naborze w 2016 r.

 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, ograniczy emisję gazów cieplarnianych i pyłów powstałych w wyniku spalania paliw kopalnych, a w konsekwencji wpłynie pozytywnie na jakość powietrza.

 

« wstecz