Gmina Stanisławów

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Tarcza antykryzysowa dla biznesu

  Tarcza antykryzysowa dla biznesu

  2020.05.25

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Rozwoju uruchamia cykl edukacyjnych wideokonferencji nt. rozwiązań przygotowanych dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pierwsza konferencja on-line rusza 26 maja o godz. 13.00. Tematem konferencji będzie ,,Pozyskiwanie środków finansowych dla branży turystycznej.

  Więcej informacji na stronie: www.parp.gov.pl/tarcza

 • Uwaga! Na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniono nowe wersje wniosków.

  2020.05.11

  Na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniono nową wersje wniosku dla osób ubiegających się o:

  • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),

  oraz nowe wnioski dla osób ubiegających się o:

  • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
  • zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
  • świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).
  • świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).

   

  Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

   

  Zachęcamy też do regularnego odwiedzania strony internetowej www.zus.pl

 • W tym roku termin składania wniosków o dopłaty minister rolnictwa i rozwoju wsi przedłużył do 15 czerwca 2020 r

  2020.05.11

  Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020 znalazła się na półmetku. Do 8 maja do ARiMR wpłynęło ich ponad 655 tys., czyli połowa z ponad 1,3 mln wniosków, jakie w ubiegłym roku złożyli rolnicy.

 • Uwaga! Od 11 maja 2020 r. zostaną uruchomione dwa nowe pociągi na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki

  2020.05.11

  Uwaga! Od 11 maja 2020 r. zostaną uruchomione dwa nowe pociągi na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki

  • 12612 relacji Mińsk Mazowiecki 5:10 – Warszawa Śródmieście 5:56/5:57 – Radom 9:19;
  • 19280 relacji Łowicz Główny 2:58 – Warszawa Śródmieście 5:03/5:04 – Mińsk Mazowiecki  5:53.

  Szczegółowy rozkład jazdy dla poszczególnych linii znajduje się w tabelach rozkładu jazdy. https://www.mazowieckie.com.pl/pl/rozklad-jazdy-pociagow-km-wazny-w-dniach-4-v-13-vi

  https://www.mazowieckie.com.pl/pl/zmiany-w-rozkladzie-jazdy-od-11-maja-2020-r

 • UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  2020.05.11

  UCHWAŁA NR 129/2020
  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 10 maja 2020 r.
  w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  Na podstawie art. 293 § 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
  § 1. Stwierdza się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów.
  § 2. Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.
  § 3. Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
  Sylwester Marciniak
  Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
  Zbigniew Cieślak
  Wojciech Sych
  Członkowie:
  Ryszard Balicki
  Liwiusz Laska
  Dariusz Lasocki
  Arkadiusz Pikulik
  Konrad Składowski

Stronicowanie