Gmina Stanisławów

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.11.2020 r.

  Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.11.2020 r.

  2020.11.09

  Wójt Gminy Stanisławów, informuje, że uchwałą Rady Gminy Stanisławów nr XV/144/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zostały uchwalone nowe stawki.

  Od 1 listopada 2020 roku obowiązują następujące stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca:

  • 19 złotych miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 76 złotych miesięcznie, jeżeli nie wypełniony jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

   Zmiana stawki nie wiąże się z koniecznością składania przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji.

 • -

  2020.10.30

   

  Urząd Gminy Stanisławów otrzymał od Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pakiet środków ochrony indywidualnej.  

  Bardzo dziękujemy za przekazaną pomoc i wsparcie.   

 • Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy

  Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy

  2020.10.23

  W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie naszym priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń.

 • Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  2020.10.22

  druha Henryka Siwaka

  wieloletniego członka Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Naczelnika oraz członka Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, długoletniego Sołtysa wsi Szymankowszczyzna.

 • Apel o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum

  2020.10.16

  KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów

  W związku ze znaczącym w ostatnim czasie wzrostem  zakażeń koronawirusem (COVID-19), w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum.

Stronicowanie