Gmina Stanisławów

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • -

  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo

  2019.07.30

  Stanisławów, dnia 30.07.2019 r.

  WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo, gm. Stanisławów, pow. miński, stanowiących własność gminy.

  -  Działka nr 181 o pow. 1100 m²,

     cena wywoławcza 75 768 zł, wadium 7577 zł,  postąpienie 758 zł. 

  -  Działka nr 182 o pow. 1100 m²,

     cena wywoławcza 75 768 zł, wadium 7577 zł,  postąpienie 758 zł. 

  -  Działka nr 183 o pow. 1200 m²,

     cena wywoławcza 83 760 zł, wadium 8376 zł, postąpienie 838 zł. 

  -  Działka nr 206 o pow. 1000 m²,

     cena wywoławcza 82 656 zł, wadium 8266 zł, postąpienie 827 zł. 

              Działki położone są w Stanisławowie, w obrębie Prądzewo – Kopaczewo, w odległości 40 km od Warszawy.

              Działki są zlokalizowane w kompleksie nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Położone są przy drodze gminnej utwardzonej nawierzchnią asfaltową.

              Działki uzbrojone są w energię elektryczną, istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W/w działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów, uchwalonym uchwałą nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r. przewidziane są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

              Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 10 lat.

              Działki nie są obciążona hipoteką, mają założoną księgę wieczystą (KW-97798).

              Wadium na działki w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacać na konto gminy 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030 BS Mińsk Mazowiecki o/Stanisławów do dnia 9.09.2019 r.

              Przetarg na działki odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05 – 304 Stanisławów.

              Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel. (25) 757 58 53,

  grazyna.zagorska@stanislawow.pl .

              Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

              Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • Do zobaczenia za rok!

  Do zobaczenia za rok!

  2019.07.30

  W sobotę 27 lipca gminy Jakubów i Stanisławów były współorganizatorami jednego z wyścigów kolarskich „ŻTC BIKE RACE” (cyklu imprez kolarskich organizowanych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, odbywających się od kwietnia do września, na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego). Biuro zawodów mieściło się w Jakubowie, a za rok będzie nim Stanisławów.

   

 • Zapraszamy na szkolenia

  Zapraszamy na szkolenia

  2019.07.29

  Czym różni się produkt regionalny od tradycyjnego? Jak wprowadzić swój specjał na listę produktów tradycyjnych? – o tym sporo dowiedzą się uczestnicy szkolenia, które już 21 sierpnia odbędzie się w Stanisławowie.

  O dobrych praktykach pszczelarskich, produktach pszczelich i relacjach producent – pszczelarz posłuchają osoby, które zdecydują się na udział w kolejnym szkoleniu, które tym razem odbędzie się w Pustelniku – 9 października.

  Udział w obu szkoleniach jest bezpłatny. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zapisać się na listę, prowadzoną w sekretariacie Urzędu Gminy. Uwaga! Na każde ze szkoleń może zapisać się tylko 40 osób.

 • Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

  2019.07.29

  Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami.

  Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

  Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Stanisławów Nr XII/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

   

 • Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. II TURA

  2019.07.29

  Wójt Gminy Stanisławów informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II turę należ składać w terminie:

  od 1 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. 

Stronicowanie