Gmina Stanisławów

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • -

  POWIATOWY KONKURS PIOSENKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  2019.03.21

  Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych - uczniowie klas 7- 8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjalnych - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

  Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pocztą tradycyjną lub osobiste złożenie zał. nr 1 Karty zgłoszenia oraz zał. nr 2 Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku osoby uczestniczącej w konkursie do dnia 8.05. 2019 r. na adres: Urząd Gminy Jakubów
  ul. Mińska 15, pok. 13, 05-306 Jakubów

 • Nowy Sołtys na Łęce

  2019.03.13

  Wieś Łęka wybrała nowego Sołtysa i Radę Sołecką

 • 3. Turniej Sołtysów Gmin Stanisławów, Jakubów, Dobre

  III Turniej Sołtysów Gmin Stanisławów, Jakubów, Dobre

  2019.02.27

  Pięknej, słonecznej niedzieli 24 lutego 2019 r. w hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Pustelniku odbył się trzeci już turniej sołtysów gmin: Stanisławów, Jakubów i Dobre. Obecni byli wójtowie tych gmin: Kinga Sosińska, Hanna Wocial i Tadeusz Gałązka. Dopisała także publiczność, która mocno dopingowała swoich reprezentantów.  Zawody poprowadził wice wójt Gminy Stanisławów Dariusz Kraszewski przy pomocy sędziów: Iwony Ruman, Moniki Uścińskiej, Klaudii Reding i Daniela Prokopiuka.  

 • Wybrano sołtysów Czarnej, Porębu i Prądzewa-Kopaczewa

  2019.02.25
 • W Ciopanie wybrano sołtysa i radę sołecką

  2019.02.18

Stronicowanie