Gmina Stanisławów

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Granice obszarów zapowietrzonego i zagrożonego afrykańskim pomorem świń

  Granice obszarów zapowietrzonego i zagrożonego afrykańskim pomorem świń

  2019.08.06

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że na portalu mapowym http://minski.e-mapa.net/ w zakładce Zarządzanie Kryzysowe zostały dodane warstwy z obszarami w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Mienia, gmina Cegłów ogniska afrykańskiego pomoru świń.

  Granice obszarów zapowietrzonego i zagrożonego na mapie zaznaczone są okręgami przerywaną linią. Na mapie jest także warstwa z obszarem zapowietrzonym (kolor pomarańczowy) i zagrożonym (kolor niebieski). Warstwy te zostały utworzone na podstawie obrębów ewidencyjnych i nie w pełni odzwierciedlają wymienione w rozporządzeniu miejscowości

 • Wystartował nabór do Programu Stypendiów Pomostowych

  2019.08.06

  Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. 

  Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 14 sierpnia, do godz. 16.00. 

 • Stanisławów i Ładzyń – Mamy umowy na dotacje

  Stanisławów i Ładzyń – Mamy umowy na dotacje

  2019.07.31

  29 lipca w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, dwie umowy na dofinansowania o łącznej wartości 98 tys. zł., wójt gminy Stanisławów Kinga Sosińska podpisała z samorządem Mazowsza. W ramach pierwszej z umów, w Szkole Podstawowej w Ładzyniu powstanie nowoczesna pracownia językowa. Druga umowa, którą podpisała wójt, dotyczy modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie.

   

 • -

  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo

  2019.07.30

  Stanisławów, dnia 30.07.2019 r.

  WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo, gm. Stanisławów, pow. miński, stanowiących własność gminy.

  -  Działka nr 181 o pow. 1100 m²,

     cena wywoławcza 75 768 zł, wadium 7577 zł,  postąpienie 758 zł. 

  -  Działka nr 182 o pow. 1100 m²,

     cena wywoławcza 75 768 zł, wadium 7577 zł,  postąpienie 758 zł. 

  -  Działka nr 183 o pow. 1200 m²,

     cena wywoławcza 83 760 zł, wadium 8376 zł, postąpienie 838 zł. 

  -  Działka nr 206 o pow. 1000 m²,

     cena wywoławcza 82 656 zł, wadium 8266 zł, postąpienie 827 zł. 

              Działki położone są w Stanisławowie, w obrębie Prądzewo – Kopaczewo, w odległości 40 km od Warszawy.

              Działki są zlokalizowane w kompleksie nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Położone są przy drodze gminnej utwardzonej nawierzchnią asfaltową.

              Działki uzbrojone są w energię elektryczną, istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W/w działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów, uchwalonym uchwałą nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r. przewidziane są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

              Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 10 lat.

              Działki nie są obciążona hipoteką, mają założoną księgę wieczystą (KW-97798).

              Wadium na działki w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacać na konto gminy 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030 BS Mińsk Mazowiecki o/Stanisławów do dnia 9.09.2019 r.

              Przetarg na działki odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05 – 304 Stanisławów.

              Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel. (25) 757 58 53,

  grazyna.zagorska@stanislawow.pl .

              Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

              Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • Do zobaczenia za rok!

  Do zobaczenia za rok!

  2019.07.30

  W sobotę 27 lipca gminy Jakubów i Stanisławów były współorganizatorami jednego z wyścigów kolarskich „ŻTC BIKE RACE” (cyklu imprez kolarskich organizowanych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, odbywających się od kwietnia do września, na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego). Biuro zawodów mieściło się w Jakubowie, a za rok będzie nim Stanisławów.

   

Stronicowanie