Gmina Stanisławów

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Odbiór odpadów - co dalej?

  Odbiór odpadów - co dalej?

  2020.03.04

  Pomysły i perspektywy rozwiązania problemów związanych z odbiorem odpadów komunalnych były jednym z tematów, które zdominowały wtorkową (3 marca) sesję Rady Gminy Stanisławów.

  O kłopotach, jakie nasza gmina ma w związku z odbiorem odpadów mówiła wójt Kinga Sosińska. Wójt przypomniała, że od maja ubiegłego roku opłaty za odbiór śmieci w gminie Stanisławów zostały podwyższone z 6 zł na 12 zł. Umowa z firmą zajmującą się odbiorem odpadów miała obowiązywać do  końca 2020 r. Z końcem stycznia br do Urzędu Gminy nadeszło pismo od firmy zajmującej się odbiorem odpadów z wnioskiem o zwiększenie opłaty miesięcznej i negocjację warunków umowy. Nowa stawka wynosiłaby ok. 30 zł miesięcznie od osoby.

 • Inauguracja "Wólczanek"

  Inauguracja "Wólczanek"

  2020.02.25

  „Wólczanki” to nowe Koło Gospodyń Wiejskich w gminie Stanisławów. Swoją działalność zainaugurowało w sobotę 22 lutego w sposób szczególny – z humorem i przytupem, na scenie.

 • Sukces naszych gmin

  Sukces naszych gmin

  2020.02.14

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w tegorocznej edycji programu „Maluch+”, dzięki któremu rozbudowywana jest sieć żłobków i klubów dziecięcych. Wśród beneficjentów znalazły się dwie gminy z powiatu mińskiego – Stanisławów i Jakubów.

 • Plan zagospodarowania parku w Stanisławowie

  2020.02.11

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi projektu rewitalizacji parku w Stanisławowie publikujemy plan zagospodarowania parku po rewitalizacji.

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

  2020.02.06

  Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie:
  1) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3) realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, tj. organizowania rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i sportów walki.

Stronicowanie