Gmina Stanisławów

Treść strony

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo, gm. Stanisławów, pow. miński, stanowiących własność gminy.

Stanisławów, dnia 18.04.2018 r.

 

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo, gm. Stanisławów, pow. miński, stanowiących własność gminy.

-  Działka nr 185 o pow. 1192 m²,

   cena wywoławcza 60 000 zł, wadium 6000 zł, postąpienie 600 zł. 

-  Działka nr 192 o pow. 1229 m²,

   cena wywoławcza 65 000 zł, wadium 6500 zł,  postąpienie 650 zł. 

-  Działka nr 200 o pow. 1088 m²,

   cena wywoławcza 58 000 zł, wadium 5800 zł, postąpienie 580 zł. 

            Działki położone są w Stanisławowie, w obrębie Prądzewo – Kopaczewo, w odległości 40 km od Warszawy.

            Działki są zlokalizowane w kompleksie nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Położone są przy drodze gminnej utwardzonej nawierzchnią asfaltową.

            Działka uzbrojona jest w energię elektryczną, istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W/w działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów, uchwalonym uchwałą nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r. przewidziane są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

            Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 10 lat.

            Działka nie jest obciążona hipoteką, ma założoną księgę wieczystą (KW-97798).

            Wadium na działki w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacać na konto gminy 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030 BS Mińsk Mazowiecki o/Stanisławów do dnia 5.06.2018 r.

            Przetarg na działki odbędzie się w dniu 8.06.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05 – 304 Stanisławów.

            Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel. (25) 757 58 53,

grazyna.zagorska@stanislawow.pl .

            Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  • autor informacji: Grażyna Zagórska
    data wytworzenia: 2018-04-18
  • opublikował: Tomasz Zdanowicz
    data publikacji: 2018-04-18 15:10
  • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 15:14

« wstecz