Gmina Stanisławów

Treść strony

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Stanisławów, dnia 27.10.2017 r.

 

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo, gm. Stanisławów, pow. miński, stanowiących własność gminy.

-  Działka nr 185 o pow. 1192 m²,

   cena wywoławcza 60 000 zł, wadium 6000 zł, postąpienie 600 zł. 

-  Działka nr 192 o pow. 1229 m²,

   cena wywoławcza 65 000 zł, wadium 6500 zł,  postąpienie 650 zł. 

-  Działka nr 200 o pow. 1088 m²,

   cena wywoławcza 58 000 zł, wadium 5800 zł, postąpienie 580 zł. 

            Działki położone są w Stanisławowie, w obrębie Prądzewo – Kopaczewo, w odległości 40 km od Warszawy.

            Działki są zlokalizowane w kompleksie nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Położone są przy drodze gminnej utwardzonej nawierzchnią asfaltową.

            Działka uzbrojona jest w energię elektryczną, istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W/w działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów, uchwalonym uchwałą nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r. przewidziane są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, obecnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania rzestrzennego na ten teren.

            Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 10 lat.

            Działka nie jest obciążona hipoteką, ma założoną księgę wieczystą (KW-97798).

            Wadium na działki w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacać na konto gminy 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030 BS Mińsk Mazowiecki o/Stanisławów do dnia 4.12.2017 r.

            Przetarg na działki odbędzie się w dniu 08.12.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05 – 304 Stanisławów.

            Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel. (25) 757 58 53,

grazyna.zagorska@stanislawow.pl .

            Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt

/-/ Adam Sulewski

  • autor informacji: Grażyna Zagórska
    data wytworzenia: 2017-10-27
  • opublikował: Tomasz Zdanowicz
    data publikacji: 2017-10-27 15:26

« wstecz