rss

  gmp1     bip    epuap 
 

 

 

Dotacje WFOŚiGW

Utworzono: 07 sierpień 2013

Ważne - przeczytaj!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

Wydział Zamiejscowy w Siedlcach informuje:

finansujemy 45% w formie dotacji (pomocy bezzwrotnej) zadania:

 

 

 

"Zakup i montaż kolektorów słonecznych"

 

"Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" przepustowość do 7,5m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne

 

"Wymiana kotłów" - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, zamiana ich na kotłownie ekologiczne (gaz, olej, pelet) bądź wymiana na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności (gaz na gaz lub olej na olej) z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek.

 

Skontaktuj się z : Wydziałem Zamiejscowym WFOŚiGW w Siedlcach, ul. Asłanowicza 18, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 54 21.

 

Wejdź na stronę w strefie Beneficjenta znajdź zakładkę Programy 2013 i odszukaj powyższe numery programów.

 

Nasza strona www.wfosigw.pl - dowiesz się więcej!

 

Programy dotyczą osób fizycznych.

 du   pm   mp