Gmina Stanisławów

Treść strony

e-Składka

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2018 roku zmieni się sposób, w jaki płatnik składek rozlicza i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, płatnik wykona tylko jeden przelew.

Informację o numerze rachunku składkowego płatnik otrzyma pocztą w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdą Państwo na stronie www.zus.pl/eskladka.

« wstecz