Gmina Stanisławów

Treść strony

Zwrot podatku akcyzowego

Do 31 sierpnia 2017r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego!

Wójt Gminy Stanisławów przypomina wszystkim rolnikom o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy w terminie od 1 do 31 sierpnia 2017 r. złożyć w Urzędzie Gminy Stanisławów stosowny wniosek wraz z fakturami za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju, co daje możliwość uzyskania zwrotu podatku w wysokości 86,00 zł na jeden ha użytków rolnych.

 

Przyznany zwrot podatku wypłacony zostanie w terminie do 31 października 2017r. gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami można pobrać w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy Stanisławów, przy ul. Rynek 32.


 

Formularze dostępne są również na stronie: http://bip.stanislawow.eu w zakładce PODATKI I OPŁATY LOKALNE. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pod numerem telefonu 25 757 58 45:


 

Agnieszka Wieczorek i Wioletta Królak


 

Zwrot podatku akcyzowego

« wstecz