Gmina Stanisławów

Treść strony

Bezpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,

Od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

Mając to na uwadze pragnę przypomnieć, że Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach w/w zadań prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mińskim w następującej lokalizacji:

1 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
Przychodnia Miejska nr 2
ul. Armii Krajowej 21
05-071 Sulejówek

2 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
Urząd Miejski
ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów
Urząd Gminy
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów

3 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
Urząd Gminy
ul. Strażacka 3
05-311 Dębe Wielkie
Urząd Gminy
ul. Kołbielska 1
05-332 Siennica
Urząd Gminy
ul. Rynek 4
05-334 Latowicz

woj. mazowieckie

Dni i godziny pracy punktu: 1 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
SULEJÓWEK;
Poniedziałek – Piątek: godz. 8:00 - 12:00

2 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
HALINÓW:
Wtorek, Środa, Czwartek: godz. 16:00 – 20:00
STANISŁAWÓW:
Poniedziałek: godz. 9:00 – 13:00
Piątek: godz. 9:00 – 13:00

3 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
DĘBE WIELKIE:
Poniedziałek, Środa: godz. 8:00 – 12:00
SIENNICA:
Wtorek, Piątek: godz. 8:00 – 12:00
LATOWICZ:
Czwartek: godz. 08:00 - 12:00

 

Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych, a z ich wiedzy mogą skorzystać:

·         osoby do 26 lat i powyżej 65 lat,                                                    

·         osoby korzystające z pomocy społecznej,

·         osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,    

·         kombatanci i weterani

·         ofiary represji wojennych i okresu powojennego,   

·         kobiety w ciąży

·         osoby dotknięte klęską żywiołową, klęską naturalną, awarią techniczną.

            Zadaniem prawników jest informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskazanie sposobów rozwiązania problemu, pomoc w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie udzielają natomiast porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Realizując cel bezpłatnej pomocy prawnej dla jak największej grupy docelowej prosimy o ewentualną pomoc w promocji działania przez wywieszenie plakatu informacyjnego promującego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz szerzenie informacji o powyższym, aby w pełni wykorzystać naszych prawników.

« wstecz