Gmina Stanisławów

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50

  2018.08.14

   

  ZARZĄDZENIE NR 60/2018
  Wójta Gminy Stanisławów
  z dnia 14 sierpnia 2018 roku


  w sprawie: konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów, Gmina Stanisławów

   

   

 • "Nasze kulinarne dziedzictwo - konkurs na potrawę regionalną 2018"

  2018.08.13

  W ramach promocji i kultywowania lokalnych tradycji w naszym regionie, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wraz z Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki ogłasza VII konkurs pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018”, w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w czterech kategoriach.

  I. Barszcz regionalny, dania główne
  II. Wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp.
  III. Napoje (napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne).
  IV. Desery (ciasta i desery)

 • -

  Regulamin biegu ulicznego organizowanego podczas dożynek Gminno-Parafialnych

  2018.08.10

  Cel imprezy

  Uświetnienie uroczystości dożynkowych Gminy Stanisławów. Popularyzacja biegów masowych na terenie Gminy Stanisławów, jako ogólnodostępnej formy rekreacji fizycznej.

  Organizatorzy

  Wójt Gminy Stanisławów, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2018r. w godz. 14 00 - 14 30

  Zawodnicy muszą zgłaszać się na start do godz. 13 55.

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów na miejscu startu w godzinach 1130 – 1350.

 • Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032

  Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032

  2018.08.09

   

   

  „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” wskazuje na konieczność organizowania kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.                                       W ramach realizacji zadań powierzonych samorządowi województwa, kontynuując tradycję z lat poprzednich,                           w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, organizowane jest seminarium szkoleniowe pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”. Spotkanie odbędzie się w dniu                     19 września 2018 r., w godzinach 10:00-14:00.

   

   

   

   

   

   

 • Dożynki 2018

  Dożynki 2018

  2018.08.06

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Stronicowanie