rss

  gmp1     bip    epuap 
 

 

 

 
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - program stypendialny "Równe szanse"

  • Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Stanisławów

  • Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Gminy

  • Mistrzowie Kodowania

  • Zmiana godzin otwarcia oczyszczalni ścieków w Retkowie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  urna uzupelniajace
 

 du   pm   mp